Tentang keutamaan khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra, Allah swt berfirman,

Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. Az-Zumar : 33)

Tentang Khalifah Umar bin Khattab ra, Rasulullah saw bersabda,
Sungguh telah ada pada orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israil mereka yang di anugerahkan pembicaraannya selalu benar padahal mereka bukanlah dari kalangan para Nabi. Dan seandainya ada pada umatku ini seorang dari mereka, maka tentu Kerala dia adalah Umar” (HR. Bukhari)

Tentang Khalifah Utsman bin Affan ra, terdapat sebuah riwayat : Aisyah berkata; Pada suatu ketika Rasulullah saw sedang berbaring dirumah saya dengan membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Tak lama kemudian, Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah beliau. Maka Rasulullah pun mempersilahkannya untuk masuk dalam kondisi beliau tetap seperti itu dan berbincang-bincang (tentang suatu hal). Lalu Umar datang dan meminta izin kepada Rasulullah untuk masuk  ke dalam rumah beliau.

Maka, Rasulullah saw pun mempersilahkannya untuk masuk dalam kondisi beliau tetap seperti itu dan berbincang-bincang tentang suatu hal. Kemudian Utsman bin Affan datang dan meminta izin kepada beliau untuk masuk ke dalam rumah beliau. Maka Rasulullah pun mempersilahkannya masuk seraya mengambil posisi duduk cheap jerseys wholesale dan membetulkan pakaiannya.

Lalu masuklah Utsman ke dalam rumah Rasul, dan berbincang-bincang bersama beliau. Setelah itu, Utsman keluar dari rumah, dan bertanyalah Aisyah : “Ya Rasulullah, tadi ketika Abu Bakar masuk ke rumah, engkau tidak terlihat tergesa-gesa untuk menyambutnya. Kemudian ketika Umar datang dan masuk, engkau pun menyambutnya dengan cheap football jerseys biasa-biasa saja. Akan tetapi ketika Utsman bin Affan datang dan masuk ke rumah, maka engkau segera bangkit dari pembaringan dan langsung mengambil posisi duduk sambil membetulkan pakaian engkau. Sebenarnya ada apa dengan hal ini semua ya Rasulullah?”

Rasulullah saw menjawab : ” Hai Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang para malaikat saja merasa malu kepadanya?” (HR. Muslim)

Tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib ra, terdapat sebuah hadits :

Dari Amir bin Sa’ad bin Abu cheap jordans for sale Waqqash cheap MLB Jerseys dari bapaknya, dia berkata: Rasulullah saw bersabda kepada Ali; Kedudukanmu disisiku seperti kedudukan Harus di sisi Musa. Hanya tidak ada Nabi setelahku.” (HR. Bukhari)

Secara personal, para Khulafaur Rasyidin adalah pribadi-pribadi mulia yang dijamin langsung oleh Allah swt dan Rasulullah saw. Persoalannya, apakah seorang Abu Bakar yang memiliki hati tulus, keimanan suci, dan perjuangan yang tak tanggung-tanggung dalam membela Islam, akan menjadi seorang pemimpin yang melanggar aturan hukum dan agama?

Apakah seorang Umar bin Khattab, yang disebut-sebut selalu berkata benar, akan mengambil jordans for sale keputusan dan kebijakan politik yang tidak sesuai dengan agama dan hukum?

bersambung….

 

Oleh : Chairunnisa Dhiee (sumber : buku ‘Pidato Para Khalifah’ karya Dr. H. Abd. Halim, M.A)