Di dalam surah al-Maa’idah ayat 18, Allah swt menjatuhkan celaan-Nya kepada sebagian orang Yahudi dan Nasrani dengan firman-Nya,

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, ‘Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.’ Katakanlah, ‘Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia (biasa) antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit wholesale football jerseys china dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali.‘” (QS. Al-Maa’idah:18)

Merasa diri tinggi dan pilihan, mengaku diri anak-anak Allah dan kekasih-Nya, yang menimbulkan penghargaan yang kurang kepada orang lain, sangatlah dicela Allah swt.
Namun, ada pula ayat lain di dalam surah Ali ‘Imraan ayat 110, yang kalau orang Islam membacanya hanya sepintas lalu Cheap Ray Bans akan menimbulkan pula bagi mereka penyakit Uber Alles, yang tadinya telah dicela Allah terhadap umat Yahudi dan Nasrani.

Allah swt berfirman dalam ayat itu,

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka. Antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS. Ali ‘Imraan : 110)

Allah swt berfirman pada ayat itu, “Kamu adalah yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah untuk seluruh manusia.” Supaya umat Islam jangan tersesat dan timbul penyakit bangga sebagaimana yang telah menimpa kedua saudaranya, Yahudi dan Nasrani, sekali-kali jangan membaca ayat itu sepotong kalimat yang pertama Faucet saja. Wajib dibaca sampai ke ujungnya.

Firman Allah itu terbagi empat bagian,

1. Kamu adalah yang sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan Allah untuk seluruh manusia

2. (karena) kamu menyuruuh berbuat yang makruf, dan

3. kamu melarang berbuat yang mungkar, dan

4. kamu cheap nfl jerseys wholesale percaya kepada Allah.

Ini adalah satu ayat yang tidak terpotong-potong dan tidak boleh dipotong-potong. Huruf “waw” artinya dan, yang mempersambungkan antara keempat patah kata itu sehingga menyebabkannya ia berangkai dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain.

Umat Muhammad saw akan tetap menjadi sebaik-baik umat yang timbul antara perikemanusiaan, selama ia mempunyai tiga sifat keutamaan itu. Berani menyuruh berbuat makruf, berani melarang dari berbuat mungkar, dan percaya kepada Allah swt.

Apabila ketiganya itu ada, pastilah mereka mencapai kedudukan yang tinggi antara pergaulan manusia. Suatu masyarakat yang mencapai martabat setinggi-tingginya dalam dunia ini ialah apabila ia mempunyai kebebasan, dan intisari kebebasan adalah tiga perkara.

Kebebasan kemauan (iradat). Disebut dalam bahasa Indonesia lama, yakni karsa. Kebebasan menyatakan pikiran. Disebut dalam bahasa Indonesia, yakni periksa.

bersambung…

 

Oleh : Chairunnisa NFL Jerseys China Dhiee (sumber: buku ‘Pandangan Hidup Wholesale Jerseys Muslim’ karya Prof. Dr. Hamka)