Sungguh Allah Mahakuasa. Dua orang yang dikenal kuat, tangguh, jantan, keras dan sangat ditakuti oleh penduduk Arab telah mengucapkan janji setia kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam. Hal ini memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan serta eksistensi dakwah pada masa mendatang. Mereka adalah Hamzah, paman Rasulullah saw, dan Umar bin Khattab.

Semula Hamzah termasuk orang kafir yang menyembah berhala. Dia cukup fanatik pada keyakinannya. Dia sering bertawaf ketika Cheap Jordans pulang bekerja sebagai ungkapan rasa syukurnya. Suatu ketika dia mendapati kemenakannya itu bersimbah darah karena dilukai Abu Jahal.

Melihat kondisi itu, apalagi ketika mengetahui orang-orang tidak memberikan pembelaan pada keponakannya, Hamzah amat geram. Datanglah ia ke hadapan Abu Jahal dan membalas perlakuannya atas diri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam. Itulah salah satu dorongan yang membuat Hamzah memeluk Islam.
Adapun Umar bin Khattab yang semula bed memusuhi Rasulullah saw, berbalik arah menjadi pengikut yang setia. Lantunan ayat suci Al-Quran yang didengar syahdu di rumah saudara perempuannya yang telah masuk Islam membuat hatinya tunduk. Tanpa ragu, Umar datang ke hadapan Rasulullah dan ray ban sunglasses sale mengucapkan syahadat.

Kehadiran dua singa Arab itu dikalangan umat Islam telah mengubah mainstream dakwah yang semula lemah menjadi kuat.

Kabar ini membuat kalangan musyrikin terperanjat. Dua orang berpengaruh di tanah Arab telah menjadi muslim. Untuk itu, tidak ada jalan kecuali harus memerangi dakwah kaum muslim melalui jalur-jalur strategis. Mereka memikirkan beragam cara. Setelah tindakan anarkis dianggap tidak adaptif, maka jalur ekonomi menjadi arah pergerakan.

Kaum musyrikin mengadakan pertemuan dan menetapkan kesepakatan embargo ekonomi agar penduduk Mekkah tidak menjual barang apa pun kepada kaum muslimin. Mereka pun mengeluarkan larangan untuk menikah dengan kaum muslimin.

Ketika ada kabilah dagang ke Mekkah, Abu Lahab telah siap menghadang. Dia mengarahkan para penjual agar tidak menjual barang dagangan mereka kepada kaum muslimin. Abu Lahab bahkan sanggup membeli dengan harga yang jauh lebih mahal.

Akibat embargo itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam dan kaum muslimin harus berlindung di perkampungan Bani Hasyim dan mengalami penderitaan hebat. Kelaparan terjadi di mana-mana selama tiga tahun. Seorang sahabat bernama Saad bin Abi Waqas pernah mendapati sepotong kulit unta kering lalu ia jadikan makanan selama tiga hari.

Meskipun kaum muslimin mendapatkan berbagai ujian selama tiga tahun tersebut, aktivitas dakwah Cheap Jordans Sale tidak pernah padam. Beberapa orang Quraisy berbaik hati menentang pemboikitan itu hingga mengakhiri masa embargo kepada kaum muslimin.

Demikianlah generasi awal Islam, mereka tumbuh menjadi kuat di tengah intimidasi dari kaum musyrikin, karena sejatinya Islam memang dibenci oleh para penghamba hawa nafsu dan kemaksiatan. Islam memang Cheap Ray Ban Sunglasses dihadirkan Allah Subhanahu wa ta’ala untuk memperbaiki kehidupan manusia dengan memerintahkan manusia agar bersedia hidup mengikuti tuntunan Allah dan menjauhi kemaksiatan. Maka tidaklah mengherankan jika para pencinta hawa nafsu dan kemaksiatan akan berupaya dengan berbagai cara untuk memadamkan cahaya dakwah Islam. Namun Allah Subhanahu wa ta’ala akan senantiasa menjaganya.

Dan sejarahpun berulang, hari-hari ini kita saksikan para hamba hawa nafsu dan pecinta kemaksiatan tengah melakukan upaya-upaya sistematis untuk mengintimidasi para ulama dan ummat Islam yang tengah berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka lupa bahwa intimidasi terhadap Islam dan ummat Islam yang konsisten terhadap nilai-nilai Islam tak akan mampu menggoyahkan pendirian mereka. Sebaliknya intimidasi tersebut malah akan semakin mengobarkan semangat juang ummat Islam yang meyakini bahwa ada keindahan abadi sebagai balasan untuk setiap pengorbanan yang dipersembahkan untuk kejayaan dan tegak syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta’ala senantiasa melindungi para ulama dan orang-orang shaleh dan semoga Allah senantiasa menaungi dengan hidayah-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa ta’ala hadirkan kembali banyak cheap jordans online sosok ulama yang memiliki karakter seperti paman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiallahu anhu, dan sahabat Umar bin Khattab radhiallahu anhu.

Aamiin ya mujibas saailiin.

 

sumber:buku ‘Betapa Rasulullah Merindukanmu’ karya Abdillah F.Hasan