Category: Fi Zhilalil Qur’an

Di Bawah Naungan Al Qur’an – Quraisy (Bag 2)

Allah mengingatkan mereka dengan berbagai karunia ini agar mereka merasa malu karena menyembah selain Allah. Padahal Allah ray ban outlet adalah Tuhan Pemilik Ka’bah yang mereka hidup di sekitarnya dengan aman dan sentausa, serta dapat melakukan perjalanan pulang pergi dengan penuh wibawa dan tanpa gangguan. Allah …

Di Bawah Naungan Al Qur’an – Quraisy (Bag 1)

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy (1) (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (2) Maka hendaklah mereka menyembah Rabb Pemilik rumah ini (Ka’bah). (3) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan …

Di Bawah Naungan Al Qur’an – Al Kautsar (Bag 3)

Karena itu, ia melacak kemusyrikan dengan segala bentuk manifestasi dan di semua tempat cheap nfl jerseys persembunyiannya. Ia memberantasnya dengan keras dan cermat, baik yang ada dalam hati nurani maupun yang tampak dalam peribadatan, atau yang menyelinap dalam tradisi kehidupan. Karena kehidupan itu sendiri adalah kesatuan …

Di Bawah Naungan Al Qur’an – Al Kautsar (Bag 2)

Ia akan menjumpai nikmat itu pada kenabian. Pada kontak dengan Yang Mahabenar lagi Mahabesar ini, dan dengan wujud yang Mahabesar. Wujud yang pada hakikatnya tidak ada wujud selain-Nya dan tidak ada sesuatu pun selain-Nya. Apakah kiranya yang hilang dari orang yang telah bertemu dengan Allah? Nikmat itu akan …

Di Bawah Naungan Al Qur’an – Al Kautsar (Bag 1)

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. (1) Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkorbanlah. (2) Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. (3) Surat ini khusus untuk Rasulullah Saw, sebagaimana surat Ad-Dhuha dan surat …

Di Bawah Naungan Al Qur’an – Al Kaafirun (Bag 4)

Sesungguhnya berbagai pandangan jahiliyah telah tercampur aduk dengan berbagai pandangan keimanan. Khususnya pada berbagai kelompok yang pernah mengenal aqidah Islam, tapi kemudian menyimpang darinya. Berbagai kelompok ini adalah kelompok yang paling buruk kemaksiatannya kepada keimanan dalam bentuknya yang jernih dari noda, pelanggaran, dan penyimpangan. Lebih buruk …

Di Bawah Naungan Al Qur’an – Al Kaafirun (Bag 3)

“Katakanlah, ‘Hari orang-orang kafir.” (1) Allah memanggil mereka dengan hakikat yang melekat pada diri mereka dan memberi sifat kepada mereka dengan discount oakley sifat yang ada pada diri mereka. Mereka sesungguhnya bukan penganut agama dan mereka juga bukan orang-orang yang beriman. Mereka hanyalah orang-orang kafir, sehingga …

Di Bawah Naungan Al Qur’an – Al Kaafirun (Bag 2)

Mereka meyakini bahwa mereka penganut agama Ibrahim dan lebih benar dari Ahli Kitab yang hidup bersama mereka di Jazirah Arabia, karena orang-orang Yahudi mengatakan, “Uzair adalah anak Allah”, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan, “Isa adalah anak Allah.” Padahal mereka sendiri menyembah malaikat custom jerseys dan jin yang …

Di Bawah Naungan Al Quran – Al Ma’uun (Bag 3)

Kemudian konsekuensi dari hakikat yang pertama ini disebutkan dalam salah Cheap Ray Bans satu bentuk penerapannya: “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat (4) cheap football jerseys china (Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, (5) orang-orang yang berbuat riya (6) dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (7) …