Sesungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita ialah Pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan